Zájmové kroužky

Zájmové kroužky a kurzy

Nabídka zájmových kroužků a kurzů pro š. r. 2023/2024

Zahájení kroužků od října

Den

Název

Čas

Úterý

Taneční kroužek

Mgr. Eva Veselá

13:30 - 14:30

1.-5. ročník

Středa

Kroužek AJ

Mgr. Petra Obleserová

14:15 - 15:00

 1.-3. ročník

Čtvrtek

Kroužek Aj

Bc. Radka Redlová

13:00 – 13:45

 4. a 5. ročník

Pátek

Výtvarně tvořivý kroužek

Pod Domečkem Hořovice

Kamila Jíchová

14:00 – 15:00

1.-5. ročník

 

1. pololetí šk. roku

2. pololetí šk. roku

Škola bruslení

Zimní stadion Hořovice - úterý

Plavecký výcvik

Bazén Hořovice – pátek