Aktuality

Časopis MOJRÁČEK

Vážení rodiče,

online psychologické poradny MOJRA , Vás informuje o novém časopise pro děti, rodiče i učitele s názvem MOJRÁČEK.

MOJRÁČEK je čtvrtletník plný inspirujících příběhů pro děti, které se dotýkají různých problémů, se kterými se mohou setkat v jejich každodenním životě. Zároveň obsahuje užitečné tipy a rady pro rodiče, aby mohli lépe porozumět a podpořit své děti v řešení těchto situací.  Záměrem časopisu MOJRÁČEK je poskytnout dětem a rodičům prostor pro otevřený dialog o různých tématech a podněcovat vzájemné porozumění. Věříme, že kvalitní informace a podpora mohou přispět ke zdravému vývoji dětí.

Tento časopis je k dispozici naprosto zdarma, stáhnout jej lze jednoduše zde: https://mojra.cz/public/data/images/mojracek/2024_casopis_mojracek_001.pdf

 

 


Výlet Plzeň

 Výlet Plzeň     Výlet Plzeň

5. 2. 2024 čeká žáky vzdělávací program POVĚSTI v  Muzeu Strašidel a  animovaný film Noemova archa v kině.


Maškarní karneval

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 se koná ve škole od 10 hod. do 11.40 hod. maškarní karneval.

Program: taneční hry a zábavné soutěže. Masky jsou vítány.

Mimo tento čas bude probíhat výuka podle rozvrhu.

.


Výskyt vší

Upozorňujeme rodiče na výskyt vší mezi dětmi.
Prosíme o opakované sledování stavu vlasů a pokožky
hlavy, příp. ošetřit speciálními prostředky, vyčesávat vši i hnidy
hustým hřebenem všiváčkem.


Přednáška BESIP

V pondělí 12. 2. 2024 se ve škole koná pro

žáky 3. – 5. roč. přednáška  BESIP (zdarma).


Energetické a sportovní nápoje

Letákem varujeme rodiče, studenty před nevhodnou konzumací těchto nápojů.

Autorem letáku je SEMIRAMIS, z.ú. a byl vytvořen ve spolupráci s MUDr. Marií Skalskou - lékařkou, lektorkou, instruktorkou věnující se zdraví a zdravému životnímu stylu.

Energetické a sportovní nápoje             

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informacni-letak-napoj-prime-a5-1-.pdf 1893 Kb

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik bude zahájen v pátek 19. 1. 2024.

Do té doby bude probíhat podle rozvrhu běžná tělesná výchova.

Bližší informace k plaveckému výcviku budou zaslány. 


Skutečný dárek - Výtěžek prodeje vánočních výrobků žáků školy

Děkujeme všem, kteří přispěli a koupili si vánoční výrobky žáků školy. Prodejem žáci získali krásnou částku 4 940,-Kč a částku věnovali nadaci ČLOVĚK V TÍSNI na charitativní dárek - Skutečný dárek.

Skutečný dárek

Částka byla rozdělena mezi třídy, každá třída hospodařila s částkou 1 600,-Kč. Ke zbylé částce přidali učitelky pár korunek a pořídily Skutečný dárek - Ryba 150,-Kč

1. a 2. třída částku rozdělila a pořídila tyto dary:

3. a 5. třída částku rozdělila a pořídila tyto dary:

4. třída částku rozdělila a pořídila tyto dary:

Kuřata z Pelíšků 500,-Kč

 10 000 litrů pitné vody 500,-Kč

 Záchod 600,-Kč

Záchod 600,-Kč

 Tabule do školy 1000,- Kč

 2x Kohoutek na vodu 400,-Kč (800,-Kč)

 Bezpečný porod 800,-Kč

 

 

Certifikáty zakoupených darů budou vyvěšeny na nástěnce ve škole.

 


Adventní vystoupení žáků

Adventní vystoupení žáků

Srdečně Vás zveme na Adventní setkání u kapličky na návsi v sobotu 9. 12. 2023.

Zahájení v 15:45 hodin. Vystoupení ZŠ a MŠ bude v 16:30 hodin.


Soutěž WocaBee

Soutěžíme v jazycích s WocaBee

Soutěž WocaBee                     Soutěž WocaBee                      Soutěž WocaBee

Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee (čte se "vokebí").

Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kriteriem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Čím více žáci procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se také naučí. Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni. Aplikace navíc pracuje s každým individuálně za pomoci umělé inteligence a žáci si ji mohou spustit na mobilu, tabletu či počítači.

Žáci aktuálně soutěžili v okresním kole šampionátu, V našem berounském regionu se do šampionátu zapojilo 30 tříd ze základních i středních škol.

Žáci naší malé školy (3., 4., 5. třída) v této velké a různorodé konkurenci obsadili krásné 16., 9. a 7. místo. Gratulujeme a děkujeme. :-)


Halloween

Žádná Amerika, Halloween původně pochází ze Skotska a Irska. Název tohoto svátku vznikl zkrácením skotského All Hallow´s Eve, který se odehrával v předvečer svátku Všech svatých 31. října.

Křesťanský svátek Všech svatých v mnohém vycházel z mnohem starších pohanských tradic. Keltové během noci z 31. října na 1. listopadu totiž slavili nový rok, Samhain. Keltové věřili, že i hranice mezi smrtí a životem je během této noci obzvlášť tenká. A mrtví se mohou vracet mezi živé. Často proto, aby buď pomohli, nebo naopak uškodili. To záleželo na tom, jak daný člověk zemřel a jakou měl povahu. Už za keltských časů totiž lidé nosili masky a vydlabávali dýně. Maskami měli splynout s davem umrlců, kteří kráčeli během této magické noci po zemi. Strašidla si myslela, že jsou lidé jedni z nich. A tak je nechala být.

A co naše malá strašidýlka? Ta se seznamují nejen s tradicí anglicky mluvících zemí, ale hlavně soutěží, překonávají svůj strach ve zkouškách odvahy. Především se ale baví. Zábava je umocněna kostýmy, které jsou každým rokem nápaditější.

Halloween          Halloween


Výlet Praha

Výlet Praha

Výlet na Pražský hrad.

V pondělí 30.11. 2023 jsme se vydali na výlet do Prahy do areálu Pražského hradu.. Nejprve jsme zamířili do Basiliky sv. Jiří, kde si děti ze čtvrté a páté třídy zopakovaly své znalosti z Vlastivědy. Další naše kroky vedly do Zlaté uličky. Děti mohly nahlédnout do skromných domečků bylinkářky, švadlenky, věštkyně, kartářky a střelce. Viděly také kuchyň středověké krčmy a dílnu alchymisty. Prohlédli jsme si výstavu rytířské zbroje v Bílé věži a navštívili jsme i vězení a mučírnu. Potom nás čekali příjemní pánové průvodci, kteří nás provedli Katedrálou sv. Víta a Starým královským palácem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, které využijeme ve výuce. Na závěr výletu si děti nakoupily různé suvenýry a dárky a spokojeně odjížděly zpět do školy. Výlet se nám velmi vydařil a přálo nám i krásné počasí.


Přírodovědná vycházka

Přírodovědná vycházkaV pátek 6. 10. 2023 jsme s žáky třetího a pátého ročníku vyrazili na přírodovědnou vycházku do Třenice.

Cestou jsme poznávali přírodniny a seznamovali se s krajinou v okolí Drozdova. Všichni žáci překonali strach z výšek a vystoupali na vrchol Třenické rozhledny. Stihli jsme prozkoumat i bývalí lom wavellitu, kde nám Madlenka ukázala záhadnou zkamenělou ruku a podařilo se najít i pár wavellitů. Sluníčko nám svítilo a při zpáteční cestě jsme zahlédli i srnčí zvěř. 


Den v přírodě

26. září proběhla na naší škole cvičná evakuace žáků. Po vylidnění budovy školy žáci vyrazili k lesu nad Drozdovem. V myslivecké chatě je přivítal pan Voříšek a poutavě s dětmi hovořil o životě v lese. Dětem na lesním vzduchu vyhládlo a s chutí si opekli špekáčky a párky. V lese postavili nejen domečky pro skřítky, ale také si procvičili znalosti o přírodě v soutěži smíšených skupin. Počasí nám přálo a den v přírodě rychle utekl.

Den v přírodě Den v přírodě


Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou              Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Dne 20. 9. proběhla na naší škole beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Z knih předčítal herec Miroslav Reil, který svým zvučným hlasem děti vtáhl do děje. Žáci slíbili, že budou pravidelně číst a těší se, až se začtou do knihy podepsanou samotnou spisovatelkou.


Rytmická show

Začátek školního roku jsme začali s hudbou a tancem. Nový školní rok jsme přivítali vesele, společně s mateřskou školou jsme se zúčastnili rytmické show. Žáci si zahráli na netradiční nástroje, rapovali, tančili, zpívali a osvěžili si i hudební teorii.

 Rytmická show


Ukliďme svět

Jako každý podzim, jsme i letos dne 12. 9. společně se žáky školy uklidili okolí školy a koupaliště od nepořádku. Odpadky jsme třídili a poté vynesli do příslušných kontejnerů. Nejvíce odpadků tvořil železný odpad a plechovky od pití. Děti se do akce pustily s velkým nasazením. Jsme rádi, že každoročně odpadu ubývá.

Ukliďme svět