Aktuality

Informace pro rodiče k vánočnímu vystoupení žáků ZŠ

7.12. 2023
Informace k vystoupení na návsi : 
9.12. So – veřejné vystoupení žáků školy u kapličky na návsi, sraz na OÚ v 16.15 hod. - děti přijdou v kostýmech a s rekvizitami. Vlastní vystoupení školy začne v 16.30 hod.
Paní Hertlová dnes kostýmy rozdala a děti si je přinesou domů.  Kostýmy se budou vracet po vystoupení (budou se ukládat do krabic v tělocvičně). 
Současně s vystoupením bude probíhat také prodej výrobků dětí ze ZŠ – výtěžek bude použit na charitu. Po vystoupení budou mít děti připravené občerstvení na OÚ, tam si děti pak také vyzvednete.  


Adventní vystoupení žáků

Adventní vystoupení žáků

Srdečně Vás zveme na Adventní setkání u kapličky na návsi v sobotu 9. 12. 2023.

Zahájení v 15:45 hodin. Vystoupení ZŠ a MŠ bude v 16:30 hodin.


Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří ZŠ a ŠD dne 19. 12. od 14:30 hodin.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
den-otevrenych-dveri.docx 150.4 Kb

Soutěž WocaBee

Soutěžíme v jazycích s WocaBee

Soutěž WocaBee                     Soutěž WocaBee                      Soutěž WocaBee

Naše škola se zapojila do pátého ročníku inovativní soutěže pro školy Jazykový WocaBee šampionát. Soutěží se v jednoduché online aplikaci na učení slovíček s názvem WocaBee (čte se "vokebí").

Žáci se v aplikaci učí novou slovní zásobu včetně výslovnosti moderním a velmi efektivním způsobem. V soutěži se hodnotí píle žáků v učení cizích jazyků a kriteriem je počet bodů získaných procvičováním slovíček. Čím více žáci procvičují, tím více bodů (za správné odpovědi) získají a více se také naučí. Každá třída soutěží jako tým, takže v jazycích se zlepšují opravdu všichni. Aplikace navíc pracuje s každým individuálně za pomoci umělé inteligence a žáci si ji mohou spustit na mobilu, tabletu či počítači.

Žáci aktuálně soutěžili v okresním kole šampionátu, V našem berounském regionu se do šampionátu zapojilo 30 tříd ze základních i středních škol.

Žáci naší malé školy (3., 4., 5. třída) v této velké a různorodé konkurenci obsadili krásné 16., 9. a 7. místo. Gratulujeme a děkujeme. :-)


Halloween

Žádná Amerika, Halloween původně pochází ze Skotska a Irska. Název tohoto svátku vznikl zkrácením skotského All Hallow´s Eve, který se odehrával v předvečer svátku Všech svatých 31. října.

Křesťanský svátek Všech svatých v mnohém vycházel z mnohem starších pohanských tradic. Keltové během noci z 31. října na 1. listopadu totiž slavili nový rok, Samhain. Keltové věřili, že i hranice mezi smrtí a životem je během této noci obzvlášť tenká. A mrtví se mohou vracet mezi živé. Často proto, aby buď pomohli, nebo naopak uškodili. To záleželo na tom, jak daný člověk zemřel a jakou měl povahu. Už za keltských časů totiž lidé nosili masky a vydlabávali dýně. Maskami měli splynout s davem umrlců, kteří kráčeli během této magické noci po zemi. Strašidla si myslela, že jsou lidé jedni z nich. A tak je nechala být.

A co naše malá strašidýlka? Ta se seznamují nejen s tradicí anglicky mluvících zemí, ale hlavně soutěží, překonávají svůj strach ve zkouškách odvahy. Především se ale baví. Zábava je umocněna kostýmy, které jsou každým rokem nápaditější.

Halloween          Halloween


Výlet Praha

Výlet Praha

Výlet na Pražský hrad.

V pondělí 30.11. 2023 jsme se vydali na výlet do Prahy do areálu Pražského hradu.. Nejprve jsme zamířili do Basiliky sv. Jiří, kde si děti ze čtvrté a páté třídy zopakovaly své znalosti z Vlastivědy. Další naše kroky vedly do Zlaté uličky. Děti mohly nahlédnout do skromných domečků bylinkářky, švadlenky, věštkyně, kartářky a střelce. Viděly také kuchyň středověké krčmy a dílnu alchymisty. Prohlédli jsme si výstavu rytířské zbroje v Bílé věži a navštívili jsme i vězení a mučírnu. Potom nás čekali příjemní pánové průvodci, kteří nás provedli Katedrálou sv. Víta a Starým královským palácem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, které využijeme ve výuce. Na závěr výletu si děti nakoupily různé suvenýry a dárky a spokojeně odjížděly zpět do školy. Výlet se nám velmi vydařil a přálo nám i krásné počasí.


Přírodovědná vycházka

Přírodovědná vycházkaV pátek 6. 10. 2023 jsme s žáky třetího a pátého ročníku vyrazili na přírodovědnou vycházku do Třenice.

Cestou jsme poznávali přírodniny a seznamovali se s krajinou v okolí Drozdova. Všichni žáci překonali strach z výšek a vystoupali na vrchol Třenické rozhledny. Stihli jsme prozkoumat i bývalí lom wavellitu, kde nám Madlenka ukázala záhadnou zkamenělou ruku a podařilo se najít i pár wavellitů. Sluníčko nám svítilo a při zpáteční cestě jsme zahlédli i srnčí zvěř. 


Den v přírodě

26. září proběhla na naší škole cvičná evakuace žáků. Po vylidnění budovy školy žáci vyrazili k lesu nad Drozdovem. V myslivecké chatě je přivítal pan Voříšek a poutavě s dětmi hovořil o životě v lese. Dětem na lesním vzduchu vyhládlo a s chutí si opekli špekáčky a párky. V lese postavili nejen domečky pro skřítky, ale také si procvičili znalosti o přírodě v soutěži smíšených skupin. Počasí nám přálo a den v přírodě rychle utekl.

Den v přírodě Den v přírodě


Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou              Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

Dne 20. 9. proběhla na naší škole beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Z knih předčítal herec Miroslav Reil, který svým zvučným hlasem děti vtáhl do děje. Žáci slíbili, že budou pravidelně číst a těší se, až se začtou do knihy podepsanou samotnou spisovatelkou.


Rytmická show

Začátek školního roku jsme začali s hudbou a tancem. Nový školní rok jsme přivítali vesele, společně s mateřskou školou jsme se zúčastnili rytmické show. Žáci si zahráli na netradiční nástroje, rapovali, tančili, zpívali a osvěžili si i hudební teorii.

 Rytmická show


Ukliďme svět

Jako každý podzim, jsme i letos dne 12. 9. společně se žáky školy uklidili okolí školy a koupaliště od nepořádku. Odpadky jsme třídili a poté vynesli do příslušných kontejnerů. Nejvíce odpadků tvořil železný odpad a plechovky od pití. Děti se do akce pustily s velkým nasazením. Jsme rádi, že každoročně odpadu ubývá.

Ukliďme svět