Aktuality

Aktuální informace

Organizace posledních školních dnů :
Od Po 27.6.2022 končí vyučování 1.,2. a 3.roč. v 11:45 hod., 4.a 5.roč. ve 12:35 hodin. Běžný provoz ŠD zajištěn.
Po-  Atletický trojboj ( sportovní oblečení, obuv, pití), odevzdávání učebnic ( doma vygumovat, zalepit),
        rozdávání sešitů
Út – rozdávání učebnic, sešitů, krabička „ Proč“, odnášení cvičebního úboru,
 St – vyhodnocení Atletického trojboje, rozloučení se žáky 5. ročníku, odnášení bačkor,
      vyklizení šatních skříněk 
Žáci 5.roč. vrátí čipy paní S. Matějkové, bude jim vrácena záloha.
Čt – rozdávání vysvědčení 8 : 00 – 8 : 30 hodin, v případěpotřeby provoz ŠD zajištěn.
Tento den jsou odhlášeny svačiny i obědy. V případě zájmu prosíme přihlásit stravování u vedoucí školní jídelny.
 

Konec školního roku se nezadržitelně blíží. Žáci si své znalosti ověřují v závěrečných písemných pracích. Není to však jen čas písemek, ale i čas výletů a společné zábavy. 
Děti zakončily květen přespáváním ve škole. Žáci s veselou náladou a ověšení spacáky dorazili odpoledne do školy a hned se vrhli do přípravy lůžka na spaní. Poté se děti rozdělily podle zájmu do skupin. Utkali se ve fotbale, přehazované a vybíjené. Nebo si zahrály pohádkový kvíz. Všichni se snažili ostošest podat nejlepší výkon, kde nešlo o to, kdo vyhraje, ale užít si to. Po soutěžích jsme se společně sešli u ohýnku, opékali jsme vuřty a zpívali písně za doprovodu kytary. Pomalu nastává večer, žáci čtvrtého a pátého ročníku připravují pro ostatní noční strašidelnou cestu. Ostatní žáci si užívají zábavy a her na pyžamové párty. Je noc a první odvážlivci vyrážejí na noční cestu, někdo to zvládá sám, jiní vyrážejí ve skupince. Všichni po prvních rozpacích nakonec cestu zvládli a plni dojmů uléhají do spacáků. Zážitků bylo opravdu moc, po přečtení pohádky a vyprávění příběhů děti pomalu usínají. Všichni jsme si společné spaní moc užili a děkujeme čtvrťákům a páťákům  za přípravu noční cesty.

První červnový den si děti užily na letišti v Tlustici s programem záchranných služeb. Děti si prohlédly a vyzkoušely policejní, hasičská a záchranná auta. Vyzkoušely si projít zakouřeným domem, chytit toulavého psa, otisky rukou a spoustu dalších věcí souvisejících s policií, hasiči a záchranáři. Program byl doplněn vystoupením mažoretek, jízdou na motorce a ukázkou automobilové honičky policie. Dále byla k vidění ukázka práce psovoda, zneškodnění pachatele, vyprošťování z havarovaného automobilu a hašení hořícího vozidla. Dívky i chlapci si v bohatém programu našli něco, co je nadchlo a den si užili.

Poté přišlo deštivé počasí a déšť nám překazil i cestu na dopravní hřiště v Berouně. Počasí prostě poručit nedokážeme. 

Sluníčko se na nás ale usmálo v den školního výletu, který jsme strávili v Probulově na Ranči Calamity Jane. Děti se dozvěděly vše o hospodářských zvířatech, chovu koní a navštívily tee-pee tábořiště. Na statku si děti vyrobily koníka, s kterým poté závodily v parkurovém skákání. Zážitků bylo na ranči opravdu hodně, ale nás ještě čekalo Akvárium na Orlíku a plavba parníkem. 
Sladkovodních ryb se v akváriu nabažili nejen mladí rybáři, ale i ostatní děti si prohlédly ryby, o kterých se ve škole učí. Školní výlet jsme zakončili plavbou kolem Orlíku na parníku. Plavba se dětem moc líbila, mohly se volně pohybovat po palubě a plavbu si opravdu užívaly. 

V červnu ještě žáky 3. a 4. ročníku čeká návštěva knihovny, kde se budeme snažit prohloubit dětský zájem o četbu knih. Věříme, že děti si ze širokého množství knih vyberou tu, kterou si rády přečtou.

Poslední týden v červnu všechny žáky čeká namasírování svalů a podat co nejlepší výkony na sportovním atletickém dnu. Žáci poměří své síly v hodu, trojskoku a běhu na 60m. Všem žákům držíme palce k dosažení jejich maximálnímu výkonu. Hlavně si den užijte a bojujte čestně v duchu fair play.

Blížíme se k finiši, čeká nás rozloučení s pátým ročníkem. Přejeme všem páťákům dobrý začátek v nové škole a získání nových přátel. Budeme moc rádi, když se na nás přijdete podívat a informujete nás, jak se vám daří ve škole v Cerhovicích.

Poslední den v červnu nastane předání vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNINY. 
V ZÁŘÍ NA VIDĚNOU.                                                  
                                                                                               

7.6. - Z důvodu nepříznivého počasí je akce dopravní hřiště dnes zrušena.

6.6. 2022

Informace k akci "Dopravní hřiště" (7. 6.) - je možné, že z důvodu velmi nepříznivého počasí budeme nuceni zítřejší akci zrušit. Prosíme tedy, aby si děti kromě cyklistické výbavy přinesly do školy také aktovku (výuka by v tomoto případě probíhala podle rozvrhu). Definitivní rozhodnutí padne zítra ráno podle aktuální předpovědi. 

V úterý 7.6. 2022 navštívíme dopravní hřiště v Berouně.

Odjezd v 8:00 hodin od školy, návrat cca do 13:00 hodin. S sebou: děti ( 1.,2.,a 3.ročník) - koloběžky, všichni žáci helmy, sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu a pití na celé dopoledne. Svačina i oběd ve škole zajištěny.

Dobrý den, vážení rodiče,

prosíme o úhradu dopravy za plavecký výcvik – částka 334,-Kč / žák. Částku uhraďte na účet školy: 181776456/0300 (do zprávy uveďte jméno dítěte, ročník + doprava plavání), popřípadě hotově nejpozději do 10.6.2022.

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) viz příloha níže
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)  див. додаток нижче

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) - - viz příloha níže

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)- див. додаток нижче

Kritéria pro přijetí ukrajinských žáků do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 - viz příloha níže

Критерії зарахування українських учнів до 1 курсу початкової школи на 2022/2023 навчальний рік - див. додаток нижче

Výsledky přijímacího řízení do MŠ - viz příloha

Nejbližší akce školy:

Květen
2. 5. Čarodějnice
5. 5. Divadlo Alfa - O třech synech
10. 5. Projektový den Záchranář
26. 5. – 27. 5. Přespávání ve škole

Červen 
1. 6. Den dětí ve škole
4. 6. MDD v obci (spolupráce OÚ, školy a zájmových složek v obci)
7. 6.  Dopravní hřiště Beroun
14. 6. Celodenní školní výlet
20. 6. Knihovna Hořovice (3. a 4. roč.)
28. 6. Školní atletické závody
29. 6. Rozloučení s 5. třídou
30. 6. Předávání vysvědčení

Uskutečněné akce:

Den Čarodějnic
Měsíc květen naše škola přivítala v čarodějném. Všechny děti i pedagogové se převlékli do kostýmu čarodějnic a čarodějů. Tento den výuka probíhala v čarodějném počítání, učení a závodění. Žáci připravili kouzelné lektvary, závodili v letu na koštěti, prolézáním pavučin a přeskakovali přes symbolický oheň. Tento den si učitelé i žáci společně užili. Děti prokázaly i odvahu při ochutnávání "žab, šneků a pařátů". Všichni si na nich moc pochutnali, protože vše bylo krásně napečené a ozdobené cukroví. Den Čarodějnic byl zakončen převzetím Čarodějnického vysvědčení. 

McDonald´s Cup
Děkujeme všem žákům, kteří reprezentovali naši školu v McDonald´s Cup. Mladí fotbalisté  první kolo mezi školami vyhráli a postoupili do dalšího kola. Byl to pro naši malou školu velký úspěch a vůbec nevadí, že další kolo už bylo bez postupu. Úspěch si fotbalisté osladili zmrzlinovým pohárem.

Úklid okolí školy
Žáci školy se zapojili do jarního úklidu přírody. Uklízeli jsme okolí školy, okolí koupaliště a hřiště, kam docházíme na tělesnou výchovu. Všechny velice potěšilo, že odpadků bylo o polovinu méně než v minulých letech. Odpad jsme roztřídili a vynesli do konkrétních kontejnerů. Všichni žáci doufají, že trend ústupu odpadků bude pokračovat a k přírodě se všichni budou chovat s respektem a ohleduplně. 
Na úklid navázal DEN ZEMĚ, žáci čtvrtého a pátého ročníku si za spolupráce pedagogů připravili hru STOPOVANOU. Na stopovanou byly přizvány i děti z MŠ. Děti po cestě hledaly a plnily úkoly týkající se přírody a cestu jim zpříjemňovaly pohádkové bytosti z hlubin Země. Všem maskám a účastníkům patří velké poděkování.

Den otevřených dveří  – vyrábění s rodiči
Tento den si všichni zájemci, prohlédli budovu školy, zhlédli pěkný kulturní program ve školní družině a společně si vyrobili dekoraci na Velikonoce. Pro návštěvníky žáci pátého a čtvrtého ročníku upekli velikonoční nádivku, která se snědla do posledního kousku a všem moc chutnala. Součástí dne otevřených dveří byla i soutěž o NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICI. Všechny kraslice v soutěži byly nádherné. Nejlépe hodnocené kraslice byly od Madlenky, Zoe, Barči, Violky a Adélky.
Doufáme, že všichni odcházeli domů spokojení. Děkujeme všem, kteří si společně s dětmi vyrobili beránky, ovečky, slepičky a zajíčky.  

Fotografie ze všech akcí a mnoho dalších snímků si můžete prohlédnout v sekci FOTOGALERIE.

 

Zápis z třídní schůzky - viz příloha

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v úterý 10.5. 2022 v prostorách mateřské školy v době od 16.00 do 18.00 hod.

Bližší informace k zápisu, kritéria pro přijímání  a vzory dokumentů naleznete v příloze v sekci mateřská škola.

 

Zápis pro ukrajinské děti do základní nebo mateřské školy se bude konat 15. 6. 2022. Bližší informace k tomuto zápisu budou zveřejněny koncem května.

 

V Drozdově 19.4.2022

OZNÁMENÍ:

Školní jídelna Drozdov, okres Beroun oznamuje ,že od 20.4.2022 dojde k navýšení cen školních svačin i obědů z důvodu zdražování potravin (viz ceník).

Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-skolniho-roku-2021-2022.pdf 145.5 Kb
tridni-schuzky-5-2022.doc 46.6 Kb
vysledky-prijimaciho-rizeni-k-predskolnimu-vzdelavani-v-ms.doc 36.9 Kb
zadost-ms-zaava-pro-zarahuvanna-ditini-do-doskilnogo-navcalnogo-zakladu861245907.doc 43.5 Kb
zapis-zs-uk.-inf.-povidomlenna-pro-specialnij-zapis-do-pocatkovoi-skoli-na-navcalnij-rik-2022-2023.doc 41.5 Kb
zadost-o-prijeti-ditete-zs-ces.-ukr.-zaava-pro-zarahuvanna-ditini-do-pocatkovoi-skoli.doc 29.2 Kb
zapis-do-ms-ukr..doc 41.5 Kb
zadost-o-odklad-ukr..doc 30.2 Kb
kriteria-kriterii-2022-2023.doc 28.2 Kb
potreby-a-pomucky-pro-5-.-r.-spravna-verze.doc 29.7 Kb
potreby-a-pomucky-pro-4-.-r.-spravna-verze.doc 29.2 Kb
potreby-a-pomucky-pro-3.-r.-spravna-verze.doc 28.7 Kb
potreby-a-pomucky-pro-2.-r.-spravna-verze.doc 29.2 Kb
potreby-a-pomucky-pro-1.-r.-spravna-verze.doc 28.7 Kb