Aktuality

Zápis do 1. roč. ZŠ

 Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Drozdov oznamuje, že zápis žáků do 1. třídy základní školy pro školní rok 2023/2024 se koná ve středu 12. 4. 2023 v I. třídě budovy školy

od 13:30 hod. do 16:30 hod.

Zápis se týká dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 věku 6 let a dále dětí, kterým byla v loňském roce odložena školní docházka o jeden rok.

     Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonní zástupci dětí doloží:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, příp.  žádost o odklad povinné školní docházky (včetně doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a kladného vyjádření školského poradenského zařízení)

2. Občanský průkaz zákonného zástupce

3. Rodný list dítěte

4. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku

Další možnosti podání žádosti o přijetí:

1. do datové schránky školy  - ke8mc4d

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: zsmsdrozdov@seznam.cz

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním ve škole

 

 Dotazník a formuláře žádostí lze vyzvednout v mateřské škole nebo v ředitelně školy, případně jsou k dispozici na webových stránkách školy www.skoladrozdov.cz   v sekci dokumenty.

      Pro hladký průběh zápisu doporučujeme rezervovat si časový termín zápisu, harmonogram je k dispozici na nástěnce v MŠ nebo jej lze sjednat telefonicky  na tel. č. 734446423, 734446422.

 

Těšíme se na Vás.                                                          

V Drozdově 20. 3. 2023                                                                 Mgr. Eva Peksová (ředitelka)


Školní ples

Školní plesSrdečně Vás zveme na "ŠKOLNÍ PLES", který pořádá sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Drozdov

dne 8. 4. 2023 od 20.hodin v hostinci U LISÝCH.

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina DUO COLOURS. Vstupenky je možné zakoupit v MŠ.

Výtěžek z plesu bude věnován škole.


Pěvecká soutěž SUPER STAR

Žáci 4. ročníku pořádají ve čtvrtek 30. 3. 2023 od 10.00 hod. pro své spolužáky pěveckou soutěž SUPER STAR.

Tento projekt se bude konat v učebně I. třídy. Soutěžící se mohou těšit na spoustu zábavy, drobné odměny a diplomy. 


28. 3. Hudebně rytmická ŠOU pro žáky ZŠ

V úterý 28. 3. 2023 se od 10 hod. koná v základní škole "Hudebně rytmická ŠOU".

Vstupné na tuto akci činí 90,- Kč na žáka.


Středočeský taneční pohár 2023

Dne 19. 4. 2023 se s děvčaty z naší školy zúčastníme XIII. ročník amatérské taneční soutěže - STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR 2023

Záměrem projektu je nabídnout žákům základních a středních škol pozitivní program využití volného času, působit jako aktivní prostředek prevence rizikového chování na školách, získávání a předávání nových zkušeností, získání nových poznatků v oblasti tance, sebepoznání, rozvoj tanečních dovedností atd.

Vyhlašovatel: Středočeský kraj

Koordinátor: Obor školství Středočeského kraje, oddělení mládeže a sportu

Pořadatel: Středisko volného času-DOMEČEK HOŘOVICE, Vrbnovská 28, Hořovice 268 01

Termín konání: středa 19. dubna 2023

Místo konání: Společenský dům Hořovice, Nádražní 606, 268 01 Hořovice

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol a víceletých gymnázií příslušných ročníků, střediska volného času a dětské domovy Středočeského kraje.


Recitační soutěž

14. 3. proběhlo OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ PŘEHLÍDKY. Akce se konala po 3-leté pauze tradičně v ZŠ a MŠ Lochovice. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně 3. třídy. Celou soutěž odstartovala se svým vystoupením Veronika s básničkou od Jana Vodňanského „Moje tužka ušatá“. Básničku od Hanky Jelínkové „Prádlo“ zarecitovala Zorka. Pro naše dvě recitátorky byla tato zkušenost první v životě. Za svůj velmi povedený výkon dostaly diplom, i když zatím bez možnosti postupu. Verunka i Zorka se podle svých slov rády zúčastní i příští rok. Verunka dodala: „Myslela jsem si, že svoji básničku zvládnu lépe.“ Zorka hodnotila svou účast takto: „ Bylo to super.“ Obě dvě pak s nadšením přivítaly občerstvení v podobě tvarohových šátečků, které pro soutěžící recitátorky a recitátory připravily místní paní kuchařky školní jídelny.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.Recitační soutěž


Zábavný preventivní program zaměřený na chování a šikanu

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 se konal ve škole vzdělávací pořad
"Chování proti šikaně".

Program trval dvě hodiny, byl doprovozen videi, příběhy ze života a scénkami k danému problému chování a šikaně. Žáci rozebírali hloupost takového jednání a následky, které může způsobit – třeba i doživotní. Projekt svým emotivním podtextem vzbudil v dětech zájem a byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Žáci zhodnotili program velice kladně a potěšil je i pes Sorbon, který byl součástí programu.

Zábavný preventivní program zaměřený na chování a šikanu


Informace leden, únor

Doučování

Vážení rodiče, opět  budeme pokračovat v projektu Doučování (ke zmírnění důsledků distanční výuky).

Nabízíme žákům, kteří docházeli na doučování v minulém období, případně dalším zájemcům, doučování z Čj, M a Aj (pro 4. a 5. roč.) a z Čj a M pro 2.-3. roč.

2., 3. roč. Čj, M - ve středu 13.00 do 13.45 hod. (I. Němečková) - začínáme 22. 2.

Čj a M - ve čtvrtek 7.00 - 7.45 hod.  ( E. Peksová) - začínáme 16. 2.

Aj - ve středu po vyučování 13.30 - 14.15 hod. (R. Rédlová) - začíná se 15. 2.

Dejte nám prosím , obratem vědět, zda  máte o jednotlivá doučování zájem.

 

Oběd na přání

        Paní kuchařky dne 17. 1. uvařily oběd na přání žáků 5. roč. : bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
potreby-a-pomucky-pro-5-.-r.-spravna-verze.doc 29.7 Kb
potreby-a-pomucky-pro-4-.-r.-spravna-verze.doc 29.2 Kb
potreby-a-pomucky-pro-3.-r.-spravna-verze.doc 28.7 Kb
potreby-a-pomucky-pro-2.-r.-spravna-verze.doc 29.2 Kb
potreby-a-pomucky-pro-1.-r.-spravna-verze.doc 28.7 Kb