Mateřská škola

Mateřská škola v Drozdově je jednotřídní s celodenním provozem. 
V tomto šk. roce je zapsáno 26 dětí.