Informace k provozu MŠ

Organizace dne v mateřské škole

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

6:45 – 8:00 hodin.

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy,volné aktivity dětí.

8:00 – 8:30 hodin.

Pohybové aktivity.

8:30 – 9:00 hodin.

Osobní hygiena, dopolední svačina.

9:00 – 9:30 hodin.

Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry a zájmovou činnost, (výuka předškoláků).

9:30 – 11:30 hodin.

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, popř. nepřízně počasí náhradní činnosti.

11.30 – 12:15 hodin.

Osobní hygiena oběd, hygiena před odpočinkem.

12:15 – 14:00 hodin.

Spánek a odpočinek dětí, četba pohádek.

14:30 – 16:00 hodin.

Volné činnosti a aktivity dětí především hry, zájmové aktivity.

Za příznivého počasí pobyt na školní zahradě.


Zájmové činnosti

Letošní rok se děti mohou účastnit hudebně-pohybové chvilky s angličtinou, která probíhá každý pátek pod vedením L. Štochlové.


Zaměstnanci mateřské školy

Zástupce ředitele pro řízení mateřské školy: Soňa Matějková
Učitelka mateřské školy: Bc. Lucie Štochlová
Školnice: Lucie Rydrychová, Jaroslava Mottlová