Informace k provozu MŠ

Organizace dne v mateřské škole

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE     

 6:30 – 8:00 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy,
volné aktivity dětí
 8:00 – 8:30 pohybové aktivity
 8:30 – 9:00  osobní hygiena, dopolední svačina
 9:00 – 9:30 činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené na hry
a zájmovou činnost, (výuka předškoláků)
 9:30 – 11:30 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, popř. nepřízně počasí náhradní činnosti
11.30 – 12:15 osobní hygiena, oběd, hygiena před odpočinkem
12:15 – 14:00 spánek a odpočinek dětí, četba pohádek
 14:30 – 16:00 volné činnosti a aktivity dětí především hry, zájmové aktivity

 

Za příznivého počasí pobyt na školní zahradě.


Zájmové činnosti

Bude upřesněno začátkem školního roku 2024/25


Zaměstnanci mateřské školy

Zástupce ředitele pro řízení mateřské školy: Soňa Matějková

Učitelky mateřské školy: 

třída Sovičky
Soňa Matějková
Radka Štochlová

třída Berušky 
Bc. Lucie Štochlová
Lucie Čorič Lichtenbergová 

Školnice: Lucie Rydrychová, Jaroslava Mottlová