Školní družina

Školní družina zajišťuje pro žáky provoz před i po vyučování.
Kapacita je 30 žáků.