Rozpočet-plán

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun      
  Drozdov 106, 267 61 Cerhovice          
                 
Rozpočet na rok 2020 - návrh           
                 
Text         Výnosy Náklady Náklady  
             
Ostatní neinvestiční dotace OÚ         648 000      
Dotace MŠMT na platy a ONIV         5 855 717      
Poplatky za MŠ a ŠD         80 000      
Příjmy za stravné ve ŠJ         470 000      
Výnosy z doplňkové činnosti         2 000      
Plyn           156 000    
Elektřina           76 000    
Revize           28 000    
Služby GDPR           30 000    
Zprac. mezd a účet.           84 000    
Správa PC sítě, www stránky           20 000    
Ostatní služby           25 000    
Tisk, knihy           10 000    
Vzdělávání             4 000  
Cestovné           3 000    
Spotřeba materiálu            37 000 30000  
Pojištění žáků           3 000    
Vodné, stočné           40 000    
Svoz odpadu           10 000    
Mzdové náklady - mimoškolní stravování           46 000    
Opravy           20 000    
Malování MŠ, nátěr podlahy           60 000    
Nádobí              4 000  
Hračky, uč. pomůcky MŠ, ŠD             44 000  
Stravné             470 000  
Platy zaměstnanců ZŠ             4 239 951  
Odvody, FKSP             1 525 604  
ONIV              90 162  
              6 407 717  
                 
Celkem:         7 055 717 648 000 6 407 717  
                 
                 
V Drozdově 1. 11. 2019            
                 
Vyhotovila: Eva Peksová            
               


 

 

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun    
  Drozdov 106, 267 61 Cerhovice        
               
Střednědobý výhled rozpočtu 2021 a 2022 návrh  
               
Text       Výnosy Náklady Výnosy Náklady
        2021 2021 2022 2022
Předpokládané příjmy od zřizovatele       660 000   680 000  
Předpokládané vlastní příjmy       82 000   82 000  
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu        5 900 000   6 000 000  
Předpokládané příjmy za stravné       470 000   470 000  
Předpokládané výdaje          742 000   762 000
Předpokládané výdaje za stravné         470 000   470 000
Předpokládané výdaje na mzdy a ONIV         5 900 000   6 000 000
               
               
Celkem:       7 112 000 7 112 000 7 232 000 7 232 000
               
               
               
               
               
               
V Drozdově 20.11. 2019          
               
Vyhotovila: Eva Peksová