Informace školní jídelny

Informace školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun

                     Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

 

 Způsob přihlašování stravného při nástupu do školy :

- formou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny

Způsob odhlašování stravného :

- osobně ve školní jídelně

- telefonicky:  +420 737 666 977

- e-mailem:  sj.drozdov@seznam.cz

To vše do 11h předchozího dne.

V případě nemoci, či jiné akutní události, se oběd odebírá domů do k tomu určených přnesených ( vlastních ) nádob.

Neodhlášený dotovaný oběd se může odebrat pouze  první den nepřítomnosti žáka ve škole.

Neodhlášené obědy v dalších dnech nepřítomnosti musí být zaplaceny v plné výši ( mimoškolní, viz ceník ) – ta se liší od ceny dotovaného oběda!.

V případě že nebude strava včas odhlášena, propadne bez nároku na náhradu.

Po dobu nemoci nemá strávník nárok na dotovanou stravu podle zákona č. 561/2004 sb.

Časový rozvrh stravování - výdej jídla:

Mateřská škola :

8,45 – 9,00 hod.     – dopolední přesnídávka

11,45 – 12,05 hod.   – oběd

14,15 – 14,30 hod.   – odpolední svačina

 Základní škola

8,45 – 9,00 hod.     -  dopolední přesnídávka

12,10 - 13,15 hod.  - oběd

14,00 – 14,15 hod.    – odpolední svačina

Mimoškolní strávníci

11,30 - 12,00 hod.  - výdej obědů pro mimoškolní strávníky

Způsob placení stravného:

stravné se platí inkasem nebo bezhotovostním převodem na účet ZŠ a MŠ Drozdov, popř. v hotovosti vedoucí školní kuchyně.

( č.účtu : 308258569 / 0300 )  se splatností k 16. dni v měsíci. Úhrada se provádí vždy za jeden měsíc zpětně.

ŠJ kontakt :    telefon :  +420 737 666 977

 e-mail : sj.drozdov@seznam.cz

1. 11. 2022

Mgr. Eva Peksová (ředitelka školy)                         

Lada Vilímová (vedoucí ŠJ)