Informace školní jídelny

Informace školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun

                     Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

Pokyny pro rodiče žáků stravujících se ve školní jídelně

 Způsob přihlašování stravného :

- formou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny

Způsob odhlašování stravného :

- osobně ve školní jídelně

- telefonicky:  737 666 977

- e-mailem:  sj.drozdov@seznam.cz

V případě nemoci či jiné akutní události se odhlašování stravy provádí od 6,00 do 8,00 hodin.

Neodhlášený oběd se může odebrat pouze v první den nepřítomnosti – odnést si ho domů v k tomu určených přinesených nádobách.

Neodhlášené obědy v dalších dnech nepřítomnosti musí být zaplaceny v plné výši – ta se liší od ceny běžného oběda!.

Pokud je strava odhlašována na další den, učiňte tak do 10. hodin předešlého dne.

V případě že nebude strava včas odhlášena, propadne bez nároku na náhradu.

Po dobu nemoci nemá strávník nárok na stravu podle zákona č. 561/2004 sb.

Časový rozvrh stravování - výdej jídla:

Mateřská škola :

8,45 – 9,00 hod.     – dopolední přesnídávka

11,45 – 12,05 hod.   – oběd

14,15 – 14,30 hod.   – odpolední svačina

 Základní škola

8,45 – 9,00 hod.     -  dopolední přesnídávka

12,10 - 13,15 hod.  - oběd

14,00 – 14,15 hod.    – odpolední svačina

Mimoškolní strávníci

11,30 - 12,00 hod.  - výdej obědů pro mimoškolní strávníky

Způsob placení stravného:

stravné se platí bezhotovostním převodem inkasem z účtu na účet ZŠ a MŠ Drozdov

( č.účtu : 181776456 / 0300 )  se splatností k 16.dni v měsíci. Úhrada se provádí vždy za

jeden měsíc zpětně.

 

ŠJ kontakt :    telefon :  737 666 977

                     e-mail : sj.drozdov@seznam.cz

 

30.8. 2018

 

Mgr.Eva Peksová                                                              Lada Vilímová

Ředitelka školy                                                                   vedoucí ŠJ