Aktuality

Aktuální informace

Ve školním roce 2023/24 byl v MŠ zaveden informační systém Twigsee.

Všechny aktuality, důležité informace či hlasování je možné nalézt v něm.

Na Twigsee publikujeme také fotografie z kurzů, výletů, akcí a činností v MŠ. 

V případě ztráty přihlašovacích údajů prosím kontaktujte vedení MŠ.


Zahájení činnosti MŠ ve šk. roce 2023-24

 Ředitelství školy oznamuje, že činnost mateřské školy bude zahájena

v pátek 1. září 2023. Provozní doba je stanovena od 6:45 do 16:00 hod.


Úplata za MŠ od 1. 9. 2023

Měsíční výše úplaty za MŠ činí od 1. 9. 2023 400 Kč/dítě.