Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

    Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022 - II. pololetí                                              

Zájmové kroužky

Den

Název

Čas

Úterý

Badatelský klub

Mgr. Irena Němečková

13:30 – 15.00

Středa

Sportovní kroužek

 

Mgr. Irena Němečková

 

15:00 - 16:30

(vždy sudý týden)

 

Hudebně recitační kroužek s nepravidelnou činností (Vítání občánků)

Mgr. Irena Němečková

Dle potřeb OÚ