Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022

Den

Název

Čas

Úterý

Klub zábavné logiky a deskových her

Mgr. Irena Němečková

13:30 – 15.00

Středa

Sportovní kroužek

 

Mgr. Irena Němečková

 

15:00 - 16:30

(vždy sudý týden)

Čtvrtek

Badatelský klub

 

Mgr. Eva Veselá

13:00 – 14:30

 

Hudebně recitační kroužek s nepravidelnou činností (Vítání občánků)

Mgr. Irena Němečková

Dle potřeb OÚ