Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Sportovní a turistický kroužek  v úterý od 15:00 do 16:30 ( vždy sudý týden)

                                                    - pod vedením pí. učitelky Mgr. Ireny Němečkové

 

Vítání občánků  (hudebně - recitační kroužek s nepravidelnou činností)

                                             - pod vedením pí. učitelky Mgr. Ireny Němečkové

 

 

Tvořivé dílny - ve středu I. skupina od 13.00 do 13.45 hod.

                                          II. skupina od 14.00 do 14.45 hod.

                                         - pod vedením pí. uč. Evy Veselé

 

Dramatická výchova - ve čtvrtek od 13.00 do 13.45 hod.

                                   - pod vedením pí. uč. Evy Veselé