Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Sportovní kroužek  v úterý od 15:00 do 16:30 ( vždy sudý týden)

                                                    - pod vedením pí. učitelky Mgr. Ireny Němečkové

 

Vítání občánků  (hudebně - recitační kroužek s nepravidelnou činností)

                                             - pod vedením pí. učitelky Mgr. Ireny Němečkové

 

Kluby pro účastníky ŠD

II. poletí šk roku 2019/2020

Badatelský klub I - v pondělí od 13.30 hod. do 15.00 hod.

                            -  vedoucí klubu: p. Marcela Štichová

Badatelský klub II - ve středu od 13.30. do 15.00 hod.

                             - vedoucí klubu Mgr. Irena Němečková

Klub zábavné logiky a deskových her - v úterý od 13.15. do 14.45 hod.

                             - vedoucí klubu Mgr. Eva Veselá