Školní řády

Řád školního pozemku

Příloha školního řádu č. 3

 

                                        Základní škola a Mateřská škola Drozdov

                                            Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

 

                                       

                                          ŘÁD  ŠKOLNÍHO POZEMKU

 

 

     Ochranou proti úrazů při práci na pozemku je dodržování hygienických návyků, bezpečnostních zásad a kázeň.

 

 

 

Žáci:

 

 1. Jsou ukáznění, řídí se pokyny vyučujících.
 2. Při práci používají ochranný oděv.
 3. Dodržují bezpečnost při přenášení pracovního nářadí, na pozemek odcházejí společně s vyučujícím.
 4. Při práci dodržují bezpečnou vzdálenost, dbají pokynů vyučujícího, jsou ukáznění.
 5. Očištěné nářadí po práci odevzdají učiteli.
 6. Dbají hygienických návyků, po práci si umyjí ruce.
 7. Do třídy se vracejí společně s vyučujícím.
 8. Každé poranění ihned hlásí vyučujícímu.
 9. Žáci nevstupují svévolně na pozemek a do skladu nářadí.

 

 

Učitelé:

 

 1. Poučí žáky o bezpečnosti a používání nářadí.
 2. Vydají žákům potřebné nářadí.
 3. Zkontrolují, zda na pozemku nezůstalo žádné nářadí a je-li nářaďovna uzavřena.
 4. Poškození pracovních pomůcek oznámí vyučující řediteli školy.

 

 

 

                                                                                          Mgr. Eva Peksová

Datum: 29. 8. 2014                                                                ředitelka školy