Školní řády

Řád školní tělocvičny

Příloha školního řádu č. 2  

 

                                        Základní škola a Mateřská škola Drozdov

                                            Drozdov 106, 267 61 Cerhovice

 

                                       

                                          ŘÁD  ŠKOLNÍ  TĚLOCVIČNY

 

 

Ochranou proti úrazům v tělocvičně je opatrnost, kázeň, pozornost a plnění pokynů vyučujících.

 

Žáci:

 

 1. Jsou ukáznění, řídí se pokyny vyučujících.
 2. Na hodinu Tv se převlečou do sportovního oblečení a obuvi, odloží hodinky,  náhrdelníky, přívěsky apod.
 3. Bez pokynu učitele nevstupují do tělocvičny, nepoužívají nářadí ani náčiní.
 4. Dbají pokynů vyučujícího, nepřeceňují své schopnosti a chovají se tak, aby nezranili sebe ani spolužáka.
 5. Použité nářadí a náčiní uklidí vždy na určené místo.
 6. Každé zranění hlásí ihned vyučujícímu učiteli.
 7. Z důvodu vážného nebezpečí těžkého úrazu nesmí mít v ústech žvýkačku, nesmí jíst.
 8. Bez dovolení vyučujícího nesmí žák opustit tělocvičnu.

 

Učitelé:

 

 1. Před použitím zkontrolují stav tělocvičného nářadí a náčiní.
 2. Poškozené nářadí a náčiní oznámí učitelé řediteli školy, nebudou je se žáky používat.
 3. Poučí žáky o bezpečnosti a používání nářadí.
 4. Využívají znalostí záchrany a dopomoci.
 5. Po ukončení výuky zkontrolují, zda jsou zhasnutá světla a uzavřená okna, místnost uzamknou.

 

 

                                                                                             Mgr. Eva Peksová

Datum: 29.8. 2014                                                         ………………………….

                                                                                                  ředitelka školy