Školní řády

Dodatek č.1 ke školnímu řádu ZŠ

                               Základní škola a Mateřská škola Drozdov, okres Beroun

 

Dodatek č. 1

ke směrnici Školní řád č.j.: 69/2014

 

1. 4 Změna školního řádu

V souvislosti se změnou školského zákona k 1.9.2016 se školní řád doplňuje v části práva a povinnosti žáků/studentů o ustanovení:

 

A. 1. Žáci mají právo

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

 

 

Podpisový záznam

Vypracoval:

Mgr. Eva Peksová, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Eva Peksová, ředitel školy

 

Pedagogická rada projednala dne:

26.8. 2016

Školská rada schválila dne:

31.8.2016

Dodatek nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2014

 

 

V Drozdově dne 26. 8. 2016

 

Mgr. Eva Peksová

ředitelka školy