Naše škola

O škole

Základní škola a Mateřská škola Drozdov se nachází na okraji vesnice Drozdov nedaleko Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

 

 

Od 1.1. 2003 funguje jako samostatný právní subjekt.

Tato příspěvková organizace má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

 

Základní škola v Drozdově je neúplná trojtřídní vesnická škola, do které chodí ve školním roce 2021/2022 43 žáků 1. – 5. ročníku.

V I. třídě jsou vyučováni žáci 1. a 3. roč. (celkem 16), ve II. třídě jsou vyučováni žáci 2. roč. (12 žáků), ve III. třídě se vyučují žáci 4. a 5. roč. (celkem 15.

 

Mateřská škola v Drozdově je jednotřídní s celodenním provozem. V tomto šk. roce je zapsáno 26 žáků.

Školní družina zajišťuje pro žáky provoz před i po vyučování. Kapacita je 30 dětí.

Školní jídelna je společná pro žáky základní i mateřské školy, zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy a pro cizí strávníky.